Przejdź do treści

Studio Login

Blogin

Hierarchia w projektowaniu

O kompozycji mówiliśmy bardzo wiele, więc mogłoby się wydawać, że temat jest już zamknięty. Ale nic bardziej mylnego!

Im bardziej zagłębiamy się w świat grafiki, tym więcej aspektów jest jeszcze do odkrycia, choćby temat dzisiejszego materiału!

Hierarchia w projektowaniu jest niezwykle istotna, dlatego postanowiliśmy poświęcić jej osobny artykuł.

Uporządkowanie informacji

Hierarchia ma ważne zadanie. Służy bowiem uporządkowania danego projektu, poprzez nadanie poszczególnym jego elementom określonego stopnia ważności. W jakim celu?
Stosuje się ją po to, aby w prosty i dyskretny sposób ukierunkować uwagę odbiorcy na wybranych częściach większej całości, a przez to przekazać jakiś komunikat. Hierarchia pozwala na stworzenie projektu, w którym każdy element ma swoją kolejność i “chwilę”, w której trafia do odbiorcy. Wszystko to odbywa się w pewnym schemacie, dzięki któremu całość jest spójna, harmonijna i czytelna.
Co więcej, hierarchia jest jedną z 6 zasad projektowania i plasuje się obok:
Zazwyczaj wymienia się ją obok tych zasad, ale tak naprawdę one wszystkie ze sobą bardzo ściśle powiązane oraz współzależne. Budowanie hierarchii w projekcie opiera się na odpowiednim wykorzystaniu każdej z powyższych reguł.

Jak tworzyć hierarchię w projektowaniu?

Spójność

Jest to bardzo ważny aspekt całości, który pozwala uzyskać pożądaną hierarchię. Jeśli poszczególne elementy będą spójnie uporządkowane w jakiś określony sposób, np. od największego do najmniejszego, to projekt będzie czytelny. Ponadto odbiorca zauważy jego powtarzalność i pewien schemat, a dzięki temu szybciej zwróci uwagę na elementy odbiegające od wybranej kompozycji, np. wyróżniające się wielkością lub kolorem, na tle innych, spójnych części.

Równowaga

Elementy całości mogą być ułożone względem siebie w sposób symetryczny, asymetryczny lub promienisty. Każdy z nich pozwala na wyeksponowanie pewnej informacji. W sposobie symetrycznym uwaga odbiorcy rozprasza się równolegle. Sprawdza się więc w tych projektach, w których hierarchia nie musi być aż tak zaznaczona, np. na ulotkach informujących o eventach sponsorowanych przez różne firmy. Logo firm są ułożone w jednej linii, obok siebie, dzięki czemu przekazuje się informację, że wszystkie wymienione przedsiębiorstwa są tak samo ważne.
Metoda asymetryczna działa w przeciwny sposób. Pozwala, w pierwszej kolejności, na skierowanie uwagi na jedną część całości, a dopiero później na drugą.

Położenie

Jest to bardzo ważne i zależne od tego co tworzymy. Jeśli zajmujemy się koncepcją tekstową to najważniejsze słowo lub zdanie powinno znaleźć się na górze po lewej stronie, bowiem czytamy od lewej do prawej. A dlaczego na górze? Gdyż oczy badają świat nie tylko horyzontalnie, ale też wertykalnie, od góry do dołu.
Jeśli chodzi o kompozycje graficzne, obrazki, znaki logo itp. to zazwyczaj skupiamy się na tym, co jest na środku, dlatego najważniejszy element dobrze jest umieścić właśnie w centrum.
Stopień ważności poszczególnych elementów może być podkreślony poprzez konkretny układ, choćby gniazdka, kolumny czy wg. schematu drzewka lub piramidy. Wtedy najważniejsza informacja znajdzie się na szczycie, a mniej ważne niżej.

Proporcjonalność - skala

Rozmiar elementów w projekcie, w bardzo widoczny sposób, układa je względem siebie w konkretnej hierarchii. Im większe będą poszczególne litery lub obrazki, tym bardziej prawdopodobne, że uwaga odbiorcy w pierwszej kolejności skupi się właśnie na nich. W takim układzie mniejsze elementy będą zauważone na końcu.

Wyróżnienie

Wspomnieliśmy już, że hierarchię w projekcie można budować za pomocą wyróżnienia rozmiarem czy umiejscowienia elementów, ale to nie wszystko.
Aby przyciągnąć uwagę odbiorcy, można także wyróżnić dany element poprzez zaburzenie harmonii całego działa, choćby za pomocą innego kształtu, formy lub koloru. Np. cyfra w otoczeniu figur geometrycznych od razu skupi na sobie wzrok. Podobnie jak jedna czerwona literka, która znajdzie się w słowie zapisanym czarną czcionką.

Kontrast

To zagadnienie przewijało się już w poprzednich omawianych zasadach projektowania i hierarchii wizualnej, bowiem czym jest asymetria, różnica kolorów i rozmiarów, jeśli nie kontrastem? Właśnie!
Okazuje się więc, że większość elementów wyróżnia się głównie dzięki kontrastom. A jak jeszcze można budować rozbieżność w dziele? Choćby stosując opozycje takie, jak:

Udostępnij

Zobacz również